tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl
Zapraszamy na zajęcia grupowe

Zapraszamy na zajęcia grupowe

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ przy Centrum Pracy Socjalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach: Grupy wsparcia – szczególnie absolwentów Klubu Integracji Społecznej i Programu Aktywizacja i Integracja w każdy wtorek od godziny 8.00 do...
Program Aktywizacja i Integracja – 2024

Program Aktywizacja i Integracja – 2024

Zapraszamy osoby bezrobotne korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Program obejmuje dwa bloki działań: blok aktywizacja, w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych w wymiarze...
Punkt Poradnictwa Zawodowego i Punkt ds. mediacji rodzinnych

Punkt Poradnictwa Zawodowego i Punkt ds. mediacji rodzinnych

Centrum Pracy Socjalnej zaprasza do Punktu Poradnictwa Zawodowego i Punktu ds. mediacji rodzinnych! Zapraszamy szczególnie osoby bezrobotne, dla których organizowane jest indywidualne doradztwo, a także warsztaty grupowe z doradcą i psychologiem. Beneficjent...