tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Zapraszamy osoby bezrobotne korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Program obejmuje dwa bloki działań:

  • blok aktywizacja, w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
  • blok integracja, w ramach którego uczestnicy programu objęci są działaniami w zakresie integracji społecznej realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Przewidywane edycje programu organizowane w 2023 roku:

I edycja: 02.04.2024 – 31.05.2024 roku,

II edycja: 01.09.2024 – 31.10.2024 roku.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub zgłoś się bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej.

Zapraszamy!