tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl
Projekt socjalny dla rodziny

Projekt socjalny dla rodziny

Centrum Pracy Socjalnej i Klub Integracji Społecznej zaprasza rodziny do udziału w projekcie socjalnym. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu 10 spotkań edukacyjno-terapeutycznych. Celem tych spotkań będzie zapoznanie rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi...
Program Aktywizacja i Integracja – II edycja

Program Aktywizacja i Integracja – II edycja

Zapraszamy osoby bezrobotne korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Program obejmuje dwa bloki działań: blok aktywizacja, w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie...
Punkt Poradnictwa Zawodowego

Punkt Poradnictwa Zawodowego

Zgłoś się do Punktu Poradnictwa Zawodowego i Socjalnego szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, dla których organizowane jest indywidualne doradztwo, a także warsztaty grupowe z doradcą i psychologiem. Beneficjent Punktu ma możliwość skorzystania z „sali aktywizacji...
I edycja Klubu Integracji Społecznej – “KIS KULINARNY”

I edycja Klubu Integracji Społecznej – “KIS KULINARNY”

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KULINARNY Okres realizacji: 05.02.2018 – 30.03.2018 (8 tygodni). Liczba i status uczestników: 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne. Sposób rekrutacji:...
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

„Przy wigilijnym stole, Łamiąc opłatek święty, Pomnijcie, że dzień ten radosny W miłości jest poczęty.   Że, jak mówi wam wszystkim Dawne, odwieczne orędzie Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie.”   (Jan Kasprowicz)   Radosnych, pełnych pokoju i...