tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PUNKT WYDAWANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW

Posiłki wydawane są dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej

Punkt wydawania ciepłych posiłków- posiłki wydawane są dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.

Stanowią one formę pomocy niepieniężnej dla osób, które nie potrafią własnym staraniem zapewnić sobie ciepłego posiłku. Posiłki dowożone są do Centrum z jadłodajni przy ul. Chrobrego i wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00.Codziennie z tej formy pomocy korzysta średnio 30 osób.
Kto i kiedy może być odbiorcą tej formy pomocy: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; podstawą przyznania świadczenia jest decyzja administracyjna wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego.

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl