tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Koordynacja prac społecznie użytecznych realizowana jest przez CPS od 2006 roku

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Koordynacja prac społecznie użytecznych realizowana jest przez CPS od 2006 roku. Do tej pory tj. przez okres 10 lat wzięło w nich udział ok. 7500 osób, z czego blisko 10% usamodzielniło się podejmując prace na otwartym rynku pracy.

Wymiar czasu pracy w przypadku prac społecznie użytecznych wynosi maksymalnie 10 godzin tygodniowo. Świadczenie z tytułu wykonywania prac wynosi obecnie 8,30 za 1 przepracowana godzinę i jest okresowo waloryzowane.
Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują nadal status osoby bezrobotnej, z tego też tytułu objęte są ubezpieczeniem społecznym.
Prace społecznie użyteczne organizowane przez CPS obejmują w większości proste , nie wymagające specjalnych kwalifikacji prace, np. sprzątanie, drobne konserwacje, naprawy i reperacje, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, proste prace biurowe, opieka nad osobami starszymi, malowanie pomieszczeń itp.
W zakresie realizacji prac społecznie użytecznych współpracujemy z 85 chorzowskimi pracodawcami w tym min. z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, szkołami, przedszkolami, jednostkami kulturalno oświatowymi, stowarzyszeniami , fundacjami, zakładami komunalnymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.
Prace społecznie użyteczne umożliwiają osobom bezrobotnym bezpieczny powrót na rynek pracy i osiągnięcie własnego dochodu, co ma istotny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej osób i rodzin. Ponadto prace stwarzają osobom biorącym w nich udział możliwość samorealizacji i samoakceptacji.

Dla kogo?

Kto może podjąć prace społecznie użyteczne:

N

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadające status bezrobotnego

N

Korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej

N

Zostały zaliczone do II profilu pomocy w PUP lub posiadają III profil i biorą jednocześnie udział w Programie Aktywizacja i Integracja

Jak zostać uczestnikiem programu prac społecznie użytecznych?

Zgłoś się do swojego pracownika socjalnego lub skontaktuj się bezpośrednio z Centrum. Podstawę przyjęcia stanowi skierowanie pracownika socjalnego.
Liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne jest uzależniona od środków finansowymi przeznaczonych na realizację tego zadania, a jej wartość jest corocznie określana w „Rocznym planie potrzeb”.

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl