tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub działa od 2006 r.

Klub Integracji Społecznej jest jednostką działającą w ramach struktur organizacyjnych OPS od 2006 roku. Jej zasadniczym celem jest udzielanie osobom i rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Klub Integracji Społecznej realizuje usługi reintegracji, a więc usługi „ przywracające wartość” jego beneficjentom. Wspiera ponadto zdolności osoby do wzbudzenia jej aktywności w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów. W pakiecie usług reintegracji KIS oferuje:
reintegrację SPOŁECZNĄ w formie zajęć warsztatowych i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego ( rodzaj i forma każdorazowo dostosowana dla konkretnych grup osób),
reintegrację ZAWODOWĄ tj. działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy.

W trakcie trwania poszczególnych edycji KIS oferuje swoim uczestnikom oprócz wymienionych form wsparcia również dodatkowe „atrakcje”, co jest ściśle związane z możliwościami finansowymi OPS. Do tej pory były to bilety komunikacji miejskiej na dojazd na zajęcia, poczęstunek, ciepłe napoje, materiały terapeutyczne. Organizujemy również w miarę możliwości spotkania okolicznościowe lub wyjazdy integracyjne.

W trakcie trwania poszczególnych edycji KIS oferuje swoim uczestnikom oprócz wymienionych form wsparcia również dodatkowe „atrakcje”, co jest ściśle związane z możliwościami finansowymi OPS. Do tej pory były to bilety komunikacji miejskiej na dojazd na zajęcia, poczęstunek, ciepłe napoje, materiały terapeutyczne. Organizujemy również w miarę możliwości spotkania okolicznościowe lub wyjazdy integracyjne.

Efekty KIS

Efekty uczestnictwa w KIS są wielokierunkowe i dotyczą:

N

Zwiększenia umiejętności poruszania się na rynku pracy

N

Podniesienia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;

N

Rozwinięcia umiejętności komunikacji interpersonalnych i określenia właściwych preferencji zawodowych

N

Wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie

N

Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą i prezentacji siebie, jako potencjalnego pracownika

N

Zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje oraz wzrostu samodzielności w działaniu

N

Zmniejszenia izolacji społecznej

Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego. Prowadzi swoją działalność zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, dostosowując metody pracy do poszczególnych kategorii klientów, zaliczonych do grup ryzyka. Osoby te najczęściej podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb.

Jak zostać uczestnikiem KIS ?

Zgłoś się do swojego pracownika socjalnego, który każdorazowo jest informowany o kolejnych realizowanych przez CPS edycjach KIS-u lub zgłoś się bezpośrednio do siedziby Centrum. Podstawę przyjęcia stanowi skierowanie pracownika socjalnego.

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl