tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PROGRAM AKTYWIZACJA i INTEGRACJA

Realizowany we współpracy z powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie

Program Aktywizacja i Integracja- jest realizowany we współpracy z powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie na podstawie porozumienia o realizacji zadania.

Program obejmuje dwa bloki działań:
blok AKTYWIZACJA, w ramach, którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
blok INTEGRACJA, w ramach, którego uczestnicy programu objęci są działaniami w zakresie integracji społecznej realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Program Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące, jednak po jego zakończeniu PUP może ponownie skierować bezrobotnego do udziału w programie, nie dłużej jednak, niż na okres do 6 miesięcy.

Kto może zostać uczestnikiem PAI: do udziału w programie mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil pomocy w PUP, korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Jak zostać uczestnikiem PAI: zgłoś się do swojego pracownika socjalnego lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym Centrum. Podstawę przyjęcia stanowi skierowanie wydane przez pracownika socjalnego oraz przez doradcę zawodowego z PUP.

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl