tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

BUDOWNICTWO SOCJALNE

ZASADY DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROGRAMU BUDOWNICTWO SOCJALNE

w Chorzowie

 1. Program Budownictwo Socjalne stanowi kontynuację realizowanego Projektu konkursowego pt. „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Na Rzecz Budownictwa Socjalnego„ realizowanego w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” w latach 2010-2013 ówcześnie współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, a jego koordynacją zajmuje się Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kasprowicza 2.
 3. Celem Programu jest wykonywanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach socjalnych klientów OPS, będących w zasobach gminy Chorzów przez stworzoną do tego celu ekipę remontowo – budowlaną. Ekipę remontowo – budowlaną stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej realizujące Program Prac Społecznie Użytecznych w Centrum Pracy Socjalnej.
 4. Beneficjentami Programu mogą być m.in.:
 • osoby niezaradne życiowo,
 • osoby samotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • matki samotnie wychowujące dzieci

których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

 1. Procedura przyznania pomocy w ramach Programu:
  • osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy składa wniosek/pismo do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, z opisem sytuacji życiowej i prośbą o przyznanie pomocy. Do wniosku musi zostać dołączona umowa najmu lokalu, w którym ma być wykonany remont;
  • pracownik socjalny opiniuje wniosek, stwierdzając zasadność wykonania prac remontowych i określając ich zakres;
  • zgromadzona dokumentacja przekazywana jest do Centrum Pracy Socjalnej, które realizuje wnioski w zależności od kolejności ich wpływu oraz dostępnych środków finansowych;
  • ostateczną decyzję w sprawie realizowanego remontu podejmuje kierownik Centrum Pracy Socjalnej w porozumieniu z pracownikiem socjalnym OPS.
 1. Z pomocy w ramach Programu może także skorzystać instytucja użyteczności publicznej. Procedura przyznania pomocy w tym przypadku odbywa się na podstawie:
  • pisemnego wniosku skierowanego do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;
  • następnie pismo przekazywane jest do Centrum Pracy Socjalnej, które realizuje wnioski w zależności od kolejności ich wpływu oraz dostępnych środków finansowych;
  • ostateczną decyzję w sprawie zakresu udzielenia pomocy podejmuje kierownik Centrum Pracy Socjalnej w porozumieniu z przedstawicielem instytucji wnioskującej.
 2. Środki finansowe na prowadzenie Programu pochodzą z budżetu Miasta Chorzów
  i pozwalają na zakup podstawowych materiałów remontowo – budowlanych, drobnych narzędzi i sprzętu technicznego itp.
 3. Zamierzone efekty realizowanego Programu Budownictwo Socjalne w roku kalendarzowym:
  • przeprowadzenie prac remontowych maksymalnie w 4 lokalach mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy Chorzów;
  • przeprowadzenie prac remontowych maksymalnie w 2 chorzowskich lokalach użyteczności publicznej;
  • aktywizacja społeczna i zawodowa osób z ekipy remontowo – budowlanej, która odbywa się poprzez udział tych osób w organizowanych zajęciach
   w ramach Klubu Integracji Społecznej przy CPS w Chorzowie.

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl