tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Działający w Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt w Centrum Pracy Socjalnej czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach od 13.00 do 17.00.

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów.

 

Załącznik do Zarządzenia nr OR.239.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2021r.

Wykaz planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2022r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Numer punktu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Siedziba

Harmonogram dyżurów*

1

Punkt, w którym udziela się nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

prowadzony przez

organizację pozarządową

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-12.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

8.00-12.00

2

Punkt, w którym

nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci

Centrum Pracy Socjalnej,

ul. Kasprowicza 2

poniedziałek

środa

13.00-17.00

13.00-17.00

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Racławicka 19

wtorek 

czwartek

piątek 

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

3

Punkt, w którym

nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają

radcy prawni

Miejski Dom Kultury „Batory”,

ul. St. Batorego 6

poniedziałek

wtorek 

środa

czwartek

piątek

12.00-16.00

14.00-18.00

14.00-18.00

15.00-19.00

  8.00-12.00

4

Punkt, w którym udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej,prowadzony przez

organizację pozarządową

Centrum Inicjatyw Społecznych,

ul. 3 Maja 18

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

10.00-14.00

  8.00-12.00

13.00-17.00

14.00-18.00

10.00-14.00

* W dni wolne od pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy(t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1920) powyższe punkty są nieczynne.

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów
o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich
w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów

Ogłaszam, iż w związku z §1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r. poz.679 z późn.zm.) – od dnia 13 czerwca 2022r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z zastrzeżeniem art.8 ust.8 tejże ustawy.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ustala termin porady następująco:
–  w rejestracji pod numerem telefonu tel.: 32 307 53 29,
–  w rejestracji, przesyłając zgłoszenie na następujący adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub

–  zgłasza się poprzez system –  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/m.%20Chorz%C3%B3w

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

1. PODSTAWY PRAWNE i ZAKRES: https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=144489921222445241

2. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO oraz LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA: https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=144490208110115815

3. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNA POMOC PRAWNA: https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=144490297337315653

 

 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
Polecamy
© 2016 atrakcyjnestrony.pl