tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Zapraszamy osoby bezrobotne korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Program obejmuje dwa bloki działań:

  • blok aktywizacja, w ramach którego bezrobotni są kierowani do prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
  • blok integracja, w ramach którego uczestnicy programu objęci są działaniami w zakresie integracji społecznej realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze, co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Przewidywany czas realizacji programu:

I edycja: 01.04.2020 – 30.05.2020 roku,

II edycja:01.06.2020 – 31.07.2020 roku,

III edycja: 01.09.2020 – 30.10.2020 roku.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub zgłoś się bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej.

Zapraszamy!