tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – „ABC Małej Gastronomi” – KIS kulinarny

Okres realizacji: 04.02.2019 – 29.03.2019 (8 tygodni).

Liczba i status uczestników: 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne.

Sposób rekrutacji: skierowania pracowników socjalnych (załącznik nr 1 do zasad realizacji programów reintegracji społeczno zawodowej).

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 80 godzin, w okresie 8 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Trening umiejętności społecznych 10h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Warsztaty kulinarne – „ABC Małej Gastronomii” 50h,

Osoba odpowiedzialna z ramienia CPS: pracownik socjalny Małgorzata Bienek tel. 32 241 26 46.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!