tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Kulinarny – Edukacja żywieniowa dorosłych – 2024

Okres realizacji: 12.02.2024 – 12.04.2024

Liczba i status uczestników: 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 90 godzin (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Trening umiejętności społecznych 10h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Edukacja finansowa 5h,
  5. Zajęcia praktyczne 40h,
  6. Zajęcia grupy wsparcia – edukacja dietetyczna 10h.

Osoba odpowiedzialna z ramienia CPS: pracownik socjalny Małgorzata Bienek tel. 32 241 26 46.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!