tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w III edycji KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ pn. “Kobieta aktywna – Nowy image z elementami wizażu”

Okres realizacji: lipiec – sierpień 2023 roku

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla grupy 15 osób zajęcia warsztatowe w liczbie 90 godzin, w tym:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Trening umiejętności społecznych 10h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Edukacja finansowa 5h,
  5. Elementy wizażu 15h,
  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 15h,
  7. Zajęcia grupy wsparcia 25h.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Centrum Pracy Socjalnej: starszy pracownik socjalny Małgorzata Bienek, tel. 32 2412646

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie lub zgłoś się bezpośrednio do Centrum, ul. Kasprowicza 2.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!