tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” – edycja 2022.

Program przeznaczony jest dla osób w wieku 65 lat i więcej. Obejmuje 2 Moduły.

W ramach Modułu I seniorzy mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy m.in. w dostarczaniu zakupów, umawianiu wizyt lekarskich, załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia społecznego (rozmowy, wspólne spędzanie czasu), itp.

W ramach Modułu II seniorzy mogą skorzystać z tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

Osoby w wieku 65 lat i więcej chcące wziąć udział w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach poszczególnych Modułów, mogą to uczynić poprzez kontakt:

Moduł I

  1. telefoniczny z ogólnopolską infolinią pod nr tel.: 22 505 11 11;
  2. telefoniczny lub osobisty z Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2, nr tel.: 32 241 26 46 / 519 301 897.

Moduł II

  1. telefoniczny lub osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój 330), nr tel.: 32 771 63 86.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://ops.bip.chorzow.eu/index.php?kat=165296276829858571

http://ops.bip.chorzow.eu/index.php?kat=165296282735607924

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza także osoby chcące nieść pomoc seniorom w formie wolontariatu (Moduł I) o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 32 241 26 46 lub osobisty z Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2.


ZAPRASZAMY!!!