tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w III edycji KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ pn. „KIS – opiekuńczy”

Okres realizacji: 04.06.2018 – 27.07.2018.

Charakterystyka programu: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 85 godzin, w okresie 8 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin + zajęcia praktyczne w DPS w indywidualnie wyznaczonych terminach), w tym m. in.:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Edukacja finansowa 5h,
  3. Trening umiejętności społecznych 10h,
  4. Profilaktyka uzależnień 10h,
  5. Aktywizacja społeczna i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 10h,
  6. Profilaktyka zdrowotna osób starszych i niepełnosprawnych (w tym udzielanie pierwszej pomocy) 10h,
  7. Komunikacja społeczna z osobami starszymi 10h,
  8. Organizacja opieki nad osobą starszą i metodyka pracy opiekuńczej 10h,
  9. Zajęcia praktyczne w domu pomocy społecznej 10h.

Po zakończeniu zajęć w ramach KIS planuje się utworzenie grupy osób, które w ramach prac społecznie użytecznych będzie zajmować się aktywizacją i opieką nad osobami starszymi na terenie miasta Chorzów. W późniejszym czasie istnieje możliwość zatrudnienia wybranych osób w ramach umowy zlecenia na stanowisku opiekuna środowiskowego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub bezpośrednio w Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2, tel. 32 241 26 46.