tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Centrum Pracy Socjalnej i Klub Integracji Społecznej zaprasza rodziny do udziału w projekcie socjalnym. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu 10 spotkań edukacyjno-terapeutycznych. Celem tych spotkań będzie zapoznanie rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi dotyczącymi relacji z dziećmi, a także możliwymi konsekwencjami tych problemów oraz ukazanie sposobów ich rozwiązania. Do projektu zostali zaproszeni następujący specjaliści m. in.: pedagog, psycholog, pracownik socjalny i doradca zawodowy. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w wyznaczonych terminach. Obejmować będą następujące tematy: prawidłowe potrzeby psychiczne dziecka; błędy wychowawcze i ich wpływ na rozwój dziecka; wpływ zaniedbywania dziecka na jego rozwój psychofizyczny; przemoc w rodzinie; profilaktyka uzależnień; kształtowanie prawidłowych postaw społecznych; trening budżetowy i prowadzenia gospodarstwa domowego; umiejętności aktywnej rekreacji; podnoszenie poczucia własnej wartości i umiejętności rozwiązywania problemów; charakterystyka instytucji i organizacji wspomagających rodzinę na terenie miasta Chorzów.

Planowany termin realizacji projektu to: V-VI/2018.

Więcej informacji o projekcie w siedzibie Centrum przy ulicy Kasprowicza 2 lub pod nr tel. 32 241 26 46.