tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Zgłoś się do Punktu Poradnictwa Zawodowego i Socjalnego szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, dla których organizowane jest indywidualne doradztwo, a także warsztaty grupowe z doradcą i psychologiem. Beneficjent Punktu ma możliwość skorzystania z „sali aktywizacji zawodowej”, w której m. in. znajduje się tablica ogłoszeń i prasa z ofertami pracy oraz komputer z dostępem do internetu. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 do 18.00.

Punkt Poradnictwa Zawodowego prowadzony w ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie od marca do czerwca 2018 r. organizuje warsztaty dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Spotkania odbywać się będą w Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2  w następujących terminach:


05.03.2018 r. godz. 16.00 – 17:00 pt.:  Poznanie samego siebie

 1. Analiza mocnych i słabych stron.
 2. Poczucie własnej wartości w sytuacji długotrwałego bezrobocia.
 3. Spostrzeganie własnych możliwości działania.

 

09.04.2018 r. godz. 16.00 – 17:00 pt.: Motywacja a powodzenie w działaniu

 1. Właściwości procesu motywacyjnego.
 2. Techniki wzbudzania motywacji do działania.
 3. Zyski i straty związane ze zmianą.
 4. Odkrywanie własnych barier utrudniających dokonywanie zmian w życiu.

 

07.05.2018 r. godz. 16.00 – 17:00 pt.: Diagnoza umiejętności psychologicznych

 1. Podstawowe techniki komunikowania się z ludźmi.
 2. Elementy autoprezentacji zawodowej z mową ciała.
 3. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych z elementami asertywności.

 

04.06.2018 r. godz. 16.00 – 18:00 pt.: Planowanie i podejmowanie decyzji oraz radzenie sobie ze stresem związanym ze zmianą w życiu

 1. Zarządzanie czasem.
 2. Sztuka formułowania realistycznych celów życiowych.
 3. Etapy skutecznego wyznaczania i osiągania celów.
 4. Analiza czynników stresogennych.
 5. Typowe reakcje na stres i metody radzenia sobie ze stresem.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowym przedsięwzięciu proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Kruszcowa 22 lub liderem PPZ w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie ul. Kasprowicza 2. Szczegółowych informacji na temat organizowanych warsztatów można także uzyskać pod numerem telefonu:  32 241 26 46.

Zapraszamy!