tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Centrum Pracy Socjalnej pragnie rozpocząć pilotażowy projekt socjalny skierowany dla rodzin, które borykają się „z różnymi problemami”. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu ok. 10 spotkań. Celem tych spotkań będzie zapoznanie rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi dotyczącymi relacji z dziećmi, a także możliwymi konsekwencjami tychże problemów oraz ukazanie sposobów ich rozwiązania. Do projektu zostali zaproszeni różnego typu specjaliści m. in.: pedagog, psycholog i doradca zawodowy. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w wyznaczonych terminach, czas jednego spotkania to ok. 2 godz.

Tematyka pojedynczych spotkań przedstawia się następująco: prawidłowe potrzeby psychiczne dziecka; błędy wychowawcze i ich wpływ na rozwój dziecka; wpływ zaniedbywania dziecka na jego rozwój psychofizyczny; przemoc w rodzinie; profilaktyka uzależnień; kształtowanie prawidłowych postaw społecznych; trening budżetowy i prowadzenia gospodarstwa domowego; umiejętności aktywnej rekreacji; podnoszenie poczucia własnej wartości i umiejętności rozwiązywania problemów; charakterystyka instytucji i organizacji wspomagających rodzinę na terenie miasta Chorzów.

Więcej informacji o projekcie w siedzibie Centrum przy ulicy Kasprowicza 2.