tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

II edycja Klubu Integracji Społecznej pt. KIS “opiekuńczy” dla osób, które chcą w przyszłości zajmować się aktywizacją i opieką nad osobami starszymi na terenie miasta Chorzów, w ramach prac społecznie użytecznych. W późniejszym czasie istnieje możliwość zatrudnienia wybranych osób na podstawie umowy zlecenia na stanowisku opiekuna środowiskowego.

Planowany czas rozpoczęcia: 05.06 – 04.08.2017 (9 tygodni).

Liczba i status uczestników: 10-15 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 90 godzin, w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym m. in.:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Warsztaty psychospołeczne (w tym trening umiejętności społecznych) 20h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Aktywizacja społeczna i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 10h,
  5. Profilaktyka zdrowotna osób starszych i niepełnosprawnych (w tym udzielanie pierwszej pomocy) 10h,
  6. Komunikacja społeczna z osobami starszymi 10h,
  7. Organizacja opieki nad osobą starszą i metodyka pracy opiekuńczej 10h,
  8. Zajęcia praktyczne w domu pomocy społecznej 10h.

 

Planuje się po ukończeniu edycji KIS-u stworzyć grupę osób, które w ramach prac społecznie użytecznych będzie zajmować się aktywizacją i opieką nad osobami starszymi na terenie miasta Chorzów. W późniejszym czasie istnieje możliwość zatrudnienia wybranych osób w ramach umowy zlecenia na stanowisku opiekuna środowiskowego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub bezpośrednio w Centrum!