tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Zapraszamy do zainteresowania się różnymi formach aktywizacji społeczno-zawodowej m. in. do udziału w:

Pracach społecznie użytecznych – prowadzonych są na bieżąco dla ok. 100 osób miesięcznie, przy czym jedna osoba wykonuje prace nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Dana osoba może zostać ponownie skierowana do prac jw. nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego uczestnictwa w programie, przy jednoczesnym założeniu, że pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania mają osoby, które wcześniej nie brały udziału w tej formie aktywizacji.

Więcej informacji w zakładce NASZE DZIAŁANIA.