tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta OR.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn.zm.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 wraz z późn. zm.):

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach od 13.00 do 17.00. Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną należy zgłosić się telefonicznie pod numerem tel. 32 307 53 29 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00 lub przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: pomocprawna@opschorzow.pl.

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646

Polecamy

© 2016 atrakcyjnestrony.pl