tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – „KIS – muzyczny”

Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2018 (9 tygodni).

Liczba i status uczestników: 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (m. in. osoby bezrobotne i niepełnosprawne).

Sposób rekrutacji: skierowania pracowników socjalnych.

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 85 godzin, w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin w wyznaczonych terminach), w tym:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Edukacja finansowa 5h,
  3. Trening umiejętności społecznych 10h,
  4. Profilaktyka uzależnień 10h,
  5. Historia muzyki i literatura muzyczna 5h,
  6. Wybrane style muzyczne 5h,
  7. Elementy wokalistyki, praca z piosenką, nauka utworu muzycznego – zajęcia praktyczne 40h.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub bezpośrednio w Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2, tel. 32 241 26 46.