tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – „KIS – hortikuloterapeutyczny” (ogrodniczy)

Okres realizacji: 03.04.2018 – 30.05.2018 (9 tygodni).

Liczba i status uczestników: 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne zakwalifikowane do II profilu pomocy w PUP oraz osoby niepełnosprawne.

Prosimy o kierowanie osób spełniających powyższe kryteria do w/w programu.

Sposób rekrutacji: skierowania pracowników socjalnych (załącznik nr 1 do zasad realizacji programów reintegracji społeczno zawodowej).

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 85 godzin, w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym m. in.:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Warsztaty psychospołeczne (w tym podstawy arteterapii) 10h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Edukacja finansowa 5h,
  5. Produkcja sadownicza i warzywnicza 10h,
  6. Technika w ogrodnictwie 5h,
  7. Rośliny ozdobne i tereny zieleni 5h,
  8. Uprawy ogrodnicze – zajęcia praktyczne 15h,
  9. Organizacja produkcji ogrodniczej – zajęcia praktyczne 15h

Po zakończeniu zajęć w ramach KIS planuje się utworzenie grupy osób, które w ramach prac społecznie użytecznych będą zajmować się pielęgnacją ogrodów w instytucjach publicznych szczególnie jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych instytucjach na terenie miasta Chorzów.

Osoba odpowiedzialna z ramienia CPS: pracownik socjalny Iwona Krawczyk, tel. 32 2412646

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!