tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KULINARNY

Okres realizacji: 05.02.2018 – 30.03.2018 (8 tygodni).

Liczba i status uczestników: 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne.

Sposób rekrutacji: skierowania pracowników socjalnych (załącznik nr 1 do zasad realizacji programów reintegracji społeczno zawodowej).

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 80 godzin, w okresie 8 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym m. in.:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Trening umiejętności społecznych 10h,
  3. Profilaktyka uzależnień 10h,
  4. Warsztaty kulinarne 50h.

Osoba odpowiedzialna z ramienia CPS: pracownik socjalny Iwona Krawczyk, tel. 32 2412646.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!