tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

Nazwa programu/projektu: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (rękodzielniczy)

Okres realizacji: 02.10.2017 – 01.12.2017 (9 tygodni).

Liczba i status uczestników: 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne.

Prosimy o kierowanie osób spełniających powyższe kryteria do w/w programu!

Sposób rekrutacji: skierowania pracowników socjalnych lub osobisty kontakt z pracownikiem CPS.

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób zajęcia warsztatowe w liczbie 90 godzin, w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym m. in.:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Edukacja finansowa 5h,
  3. Trening umiejętności społecznych 10h,
  4. Profilaktyka uzależnień 15h,
  5. Rękodzieło (różne formy i wyroby) 30h,
  6. Upcycling – twórcze wykorzystanie rzeczy niekonwencjonalnych 20h.

Zapytaj swojego pracownika socjalnego o możliwość udziału w programie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!