tel. 32 2412646 Chorzów ul. Kasprowicza 2 cps@opschorzow.pl

I edycja Klubu Integracji Społecznej pt. KIS “hortikuloterapeutyczny” (ogrodoleczniczy) dla osób, którzy chcą w przyszłości zajmować się pielęgnacją ogródków przy instytucjach publicznych w tym szczególnie jednostkach organizacyjnych OPS Chorzów, w ramach prac społecznie użytecznych.

Planowany czas rozpoczęcia: 03.04 – 02.06.2017 (9 tygodni).

Liczba i status uczestników: 10-15 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Miejsce realizacji: Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2.

Realizator programu/projektu: OPS/ CPS.

Krótka charakterystyka zadania: W ramach działań Klubu Integracji Społecznej proponujemy dla w/w grupy osób 90 godzin zajęć warsztatowych w okresie 9 tygodni (2 x w tygodniu po 5 godzin), w tym m. in.:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe 10h,
  2. Warsztaty psychospołeczne (w tym podstawy arteterapii) 15h,
  3. Profilaktyka uzależnień 15h,
  4. Edukacja finansowa 5h,
  5. Produkcja sadownicza i warzywnicza 10h,
  6. Technika w ogrodnictwie 5h,
  7. Rośliny ozdobne i tereny zieleni 5h,
  8. Uprawy ogrodnicze – zajęcia praktyczne 15h,
  9. Organizacja produkcji ogrodniczej – zajęcia praktyczne 10h

Planuje się po ukończeniu edycji KIS-u stworzyć grupę osób, która w ramach prac społecznie użytecznych będzie zajmować się pielęgnacją ogrodów w instytucjach publicznych szczególnie jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych instytucjach na terenie miasta Chorzów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! Zapytaj swojego pracownika socjalnego lub bezpośrednio w Centrum!